Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία έχει τις ρίζες της στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αναστασία Ψάλτη – Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» από το 2000. Η έδρα της βρίσκεται στο νησί της Τήνου όπου και πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της. Βασικό αντικείμενο ήταν αρχικά η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη επιβλέψεων για εξοχικές και μόνιμες κατοικίες, καταστήματα και τουριστικά καταλύματα. Το 2007, έπειτα από μία σταθερά ανοδική περίοδο, όπου ο κύκλος των συνεργατών και το αντικείμενο εργασιών διαρκώς μεγάλωνε, αποφασίστηκε η μετεξέλιξη της συνεργασίας σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. Με επίκεντρο τον πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτηση του, η εταιρεία στελεχώθηκε με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επεκτάθηκε σε νέα αντικείμενα.

Σήμερα με την επωνυμία ARTIA & PARTNERS - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., η εταιρεία μας απαρτίζεται από μία ισχυρή ομάδα μηχανικών και ένα εκτεταμένο δίκτυο επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης ενός ευρύτατου φάσματος υποθέσεων συνθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Η εταιρεία μας διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και επίβλεψη αρχιτεκτονικών έργων, αδειοδότηση και σχεδιασμό υλοποίησης στις κάτωθι θεματικές κατηγορίες :
 • Τουριστικές Μονάδες
 • Κατοικίες
 • Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 • Καταστήματα Εστίασης
 • Αναπλάσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Επίσης ειδικεύεται τόσο στην μελέτη και επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Συστημάτων στον κτιριακό τομέα :
 • Συστήματα Αυτοματισμών
 • Κεντρικός Έλεγχος Κτιρίων
 • Συστήματα Θέρμανσης & Κλιματισμού
 • Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά δίκτυα
όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως :
 • Εγκαταστάσεις Αντλιών θερμότητας και Ηλιοθερμικών συστημάτων
 • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS και θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων
 • Εξελιγμένα Συστήματα Δόμησης με οπτόπλινθους κάθετων οπών τύπου ΟΡΘΟblock
 • Διατάξεις βιολογικού καθαρισμού Λυμάτων SBR/MBR
 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών συστημάτων NET METERING 
 • Ενεργειακά τζάκια και συστήματα βιομάζας
Τέλος, βάση του ειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της, η εταιρείας μας, δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης, επιθεώρησης και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και Η/Μ συστημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Η ΟΜΑΔΑ

Αναστασία Ψάλτη 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Α.Μ. ΤΕΕ, 82890
Μελετητικό πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες), 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Ματθαίος Ψάλτης 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Α.Μ. ΤΕΕ 107209
Μελετητικό πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές), 14 (Ενεργειακές Μελέτες)

Κωνσταντίνος Μπόμπολας 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
ΜΔΕ Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου (κατεύθυνση Πολεοδομίας – Χωροταξίας)
A.M. TEE 99443
Μελετητικό πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες)

Παναγιώτης Διακογιάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, Α.Μ. 14283

Ιωάννης Κουκούτσης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Α.Μ. ΤΕΕ 87101
Μελετητικό πτυχίο ΥΠΕΧΩΔΕ κατηγορίας 8 (Στατικές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΔΡΑ : ΑΚΤΗ Γ.ΔΡΟΣΗ ΤΗΝΟΣ 84200
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΛΕΝΟΡΜΑΝ 161 ΑΘΗΝΑ 10442

Τ : 2283023650
F : 2283022441 
E : info@artiasa.com